Walk-and-talk

Woensdag 16 maart hielden Krien Clevis en Maurice de Kleijn hun presentaties onder brede belangstelling in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Ieder belichtte vanuit diens eigen perspectief de Via Appia, geheel in stijl met de REVISTED tentoonstelling, en gaven uitgebreide toelichting op hun wetenschappelijk werk. Krien vanuit haar kunstenaarschap en haar jarenlang onderzoek naar beeldmakers op de Via Appia, Maurice vanuit zijn werk als Geografisch Informatie onderzoeker die de weg op verschillende manieren in kaart heeft gebracht en de monumenten daarlangs. Beiden hebben daarbij samengewerkt met mensen ter plaatse en met diverse Universiteiten en experts op het gebied van archeologie, beeldvisualisatie en 3D modellering.

Beide presentaties zijn hier integraal te zien.

YouTube player

Krien Klevis aan het woord

YouTube player

Maurice de Kleijn aan het woord